Tag archieven: Parlement

Stofzuiger

De EU gaat zich steeds meer met activiteiten achter de voordeur van zijn inwoners bemoeien. Was het eerst de gloeilamp, nu is de stofzuiger aan de beurt. Aan het einde van dit jaar moeten de vermogens van deze duivelse machines terug naar maximaal 1600 EUWatt. Om in 2017 nog eens een stuk te zakken naar maximaal 900 Watt per machine. Dit allemaal in het kader van het terugdringen van de energie consumptie. In de ogen van de politici dus energie verspilling. Maar is dit wel de echte reden?

Vandaag de dag heeft zo’n apparaat al snel 2000 tot 2700 Watt aan vermogen. Dat is redelijk veel en dat kan inderdaad wel wat minder. Nog niet zo lang geleden deden we ook met minder en dat ging naar zover ik weet prima. Het bezwaar zit dan ook meer in de betutteling van de burgers met daarbij ook de minachting die ervan uitgaat. Steeds meer mensen staan meer bewust in het leven waarbij een zichtbare trend is te ontdekken dat we steeds minder verspillen. Ik geef toe dat er nog een weg te gaan is, maar moet dat op dit niveau worden afgedrongen?

Daarnaast kleven er ook nadelen aan. Zo verwacht men dat de industrie dit idiote voorstel zal aanpakken om de apparaten duurder te maken. Regelgeving leidt in het algemeen tot hogere kosten dus waarom deze niet? Het is mens eigen om vast te houden aan wat je hebt. Daarmee wil ik zeggen dat overwogen zal worden om het oude beestje in leven te houden zolang het kan. Het effect op korte termijn is daarmee verwaarloosbaar geworden.

Stofzuiger_OudHelaas is het nog veel erger. De beslissing over dit voorstel is namelijk al genomen en helaas haast onopgemerkt voor het grote publiek. Dit in het kader van de verbetering van de Europese mensen.
Echter uit onderzoek is namelijk gebleken dat het energieverbruik van stofzuigers is te verwaarlozen in de totale consumptie van energie. Uitgaande van hetzelfde reinigingseffect leert ons dat bij de helft minder vermogen de zuigbreedte moet worden verkleind om een gelijk vacuüm per vierkante centimeter te krijgen.
Simpel gesteld duurt het zuigen dus twee keer zo lang.
Als het dan niet om energiebesparing gaat, wat dan wel?

De EU voert als verdediging aan dat het aantal werklozen door deze maatregel, verminderd kan worden. Hoe ze daar toe komen is mij vooralsnog een raadsel. Of het moet al komen doordat er meer tijd aan het stofzuigen besteed moet worden. Op die manier is men meer thuis, kan men niet meer werken en verliest men zijn baan.  Gevolg: minder werkzoekenden waardoor de officiële werklozen statistieken een daling laten zien.

Hoe het verder met de hygiëne moet is ook nog maar de vraag. Het ligt in de lijn der verwachting, dat als er minder goed gereinigd wordt, er meer stofdeeltjes, huismijten, bacteriën en ander ongewenst materiaal  achterblijven. Deze kunnen makkelijk weer tot allergie, irritatie of wellicht ziektes leiden.

ongeschiktBrussel zit vol met amateur natuurkundigen en hobbyisten.
Het kan geen toeval zijn dat het woord beleid in deze uit de dezelfde letters bestaat als debiel. Het is dan ook maar de vraag of deze verkwistende parlementariërs zelf ooit een stofzuiger in de hand hebben gehad.

Schulz

Mijn lieve vriendin opende haar e-krant vanmorgen en deed de mededeling dat Angela Merkel haar steun zal uitspreken aan Juncker. De uitslag van de Europese verkiezingen is bekend en de stoelendans van in eigen land uitgerangeerde politici en omhooggevallen vaak corrupte ambtenaren kan beginnen. Nu was ik in de veronderstelling dat Angela zelf voor de opvolging van Barosso wilde gaan.

De kop in de krant doet iets anders vermoeden. Voor zover mij bekend gaat het tussen de christen democraat Juncker en de socialistische Martin Schulz. Wellicht dat ik ooit nog een artikel wijd aan Juncker die met de staart tussen zijn benen Luxemburg moest verlaten, vandaag richt ik mijn zorg op de andere kandidaat; Martin Schulz.

Deze voormalige boekhandelaar en burgervader zit het Europees parlement sinds 2012 en niet geheel zonder kleerscheuren. De heer Schulz moet haast wel denken dat negatieve publiciteit ook publiciteit is. In 1994 verweet hij minister-president Berlusconi dat hij als media gigant ook een politieke rol vervulde. Dit mondde uit in het Kapo-incident waar Berlusconi Schultz een rol toedichtte in een film over de Duitse oorlogskampen. Zelf was Schulz toen nog burgemeester en lid van het parlement. Een beetje pot verwijt de ketel…

EU logoLater in 2010 krijgt de heer Schultz de stempel van ‘ondemocratische fascist’ opgespeld. De volkomen buiten zijn boekje gaande spreker werd terstond uit het parlement gezet. Echter, Schulz zelf had eerder de Nederlander van der Stoep zelf voor fascist uitgemaakt en mocht blijven zitten. Waarom? We zullen het nooit weten.

 

Wat we wel weten is dat dit heerschap via een deal op de stoel van het voorzitterschap is gekomen. Om steun te krijgen van de alliantie van Socialisten en Democraten in het onderzoek naar Viktor Orbán (PM Hongarije) werd de voorzittershamer verruild aan de heer Schultz (zelf lid van de S&D).

In 2012 kwam Schulz weer in opspraak vanwege de Mohammed film Innocence of Muslims. Hij veroordeelde de inhoud en was fel tegen de verdere verspreiding van de film. We herinneren ons vast allemaal nog wel hoe PowNed verslaggever Rutger Castricum hem hierover om opheldering ging vragen. Rutger werd op arrogante wijze behandeld en op directe vragen wilde Schulz geen antwoord geven.

Als voorzitter schrapte hij een paragraaf uit een rapport waarin direct kritiek op hem werd geuit. Toen de commissie voor de begrotingscontrole onderzoek deed naar een fraude onderzoek van een oud commissie lid wist Schultz het onderzoek met 2 maanden te vertragen door informatie achter te houden.

Deze man gebruikt nu de medewerkers die hem vanuit zijn functie zijn toegewezen, campagne te voeren voor zijn kandidaatschap als voorzitter van de EU.
Een man met een spoor van corruptie en achterkamertjes politiek achter zich aan, die op arrogante wijze de vloer aanveegt met de Europese kiezer.
Deze man moet Europa op de kaart gaan zetten en ons de komende 6 jaar vertegenwoordigen bij alle belangrijke ontmoetingen die deze wereld kent.
Ik walg hiervan.
En omdat er zo weinig aandacht aan besteed wordt doe ik het maar een keer via deze weg. Ik had liever Angela daar gezien dan een van deze heren. Nu het toch op deze twee heren lijkt aan te komen is het advies van Angela wel het minst slechtste.